Samarbete med "Rena Mälaren"

Under 2020 startar Golfballdivers ett samarbete med projekt "Rena Mälaren"
Projektet går ut på att plocka upp skräp ur mälaren. Arbetet går att följa via instagram under @renamälaren